Návrat na hlavní stranu

Činnost destinačního managementu [ Destinační management ]

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Marketingové šetření v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v roce 2005
Region Poodří se společně s partnery Moravského Kravařska zúčastnil letního průzkumu, pod názvem "Marketingové šetření v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko". Tento průzkum probíhal na celém území ČR pod hlavičkou agentury CzechTourism. Šetření prováděli jak samotní terénní pracovníci Destinačního managementu severní Moravy a Slezska na různých turistických atraktivitách, tak pracovníci informačních center na svých pracovištích. Průzkum probíhal od posledního týdne měsíce června do 5. září 2005. Cílem bylo vyplnit prostřednictvím návštěvníků minimální počet 50 ks dotazníků zaměřených na cestovní ruch. Po odevzdání řádně vyplněných dotazníků na regionální odbor Moravskoslezského kraje bylo provedeno zpracování podkladů a s výsledky jsme byli seznámení za turistickou oblast Moravského Kravařska. Informační centrum Regionu Poodří odevzdalo celkem 67 ks vyplněných dotazníků, z toho 8 ks zahraničních a 59 ks tuzemských.

Rok 2004

Rok 2003

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Destinační management
AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 09.10.2007 v 22:07 hodin

Copyright 1994-2023 © Luděk Šorm