Návrat na hlavní stranu

Areál vinných sklepů Petrov-Plže

Patří mezi nejhodnotnější a nejstarší soubory lidové architektury u nás. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma návesními prostory obestavěnými do půlkruhu a tvořícími společenská centra areálu. Horní z obou center slouží jako přírodní hlediště do něhož ústí ulice se starými a výtvarně nejhodnotnějšími sklepy. Název sklepů podle tvaru a ústní tradice odkazuje k značnému výskytu hlemýžďů. Vinné sklepy v Plžích jsou připomínány již v 15. století, kdy v nich obyvatelé hledali úkryt v souvislosti s válečnými událostmi.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 20.05.2003 v 15:26 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm