Lípa srdčitá v Holíně [ Chráněný strom ]

Lípa srdčitá v Holíně - informace z encyklopedie