Návrat na hlavní stranu

Historie obce Bordovice

Zřejmě poprvé je uvedena jako vesnice v urbáři hukvaldského panství z roku 1581, i když mohla být založena mnohem dříve. Majetkem olomouckého biskupství a od roku 1777 olomouckého arcibiskupství zůstaly Bordovice až do zrušení poddanství v roce 1848.
Značná část poddaných se v 16. století přiklonila k protestantské víře a i když po třicetileté válce přijali víru katolickou, po vydání tolerančního patentu v roce 1781 se opět přihlásili k dědictví předků.
Ve druhé polovině 19. století se část obyvatelstva vystěhovala do Ameriky, zejména do Texasu. Ostatní se živili převážně zemědělstvím, později nacházeli práci také ve vápencových lomech ve Štramberku a v kopřivnické automobilce; v 19. století se tu dobývala železná ruda.
O stavbu kaple Neposkvrněného početí P. Marie se zasloužili nejen místní občané, ale i olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenberka (1853 - 1892) za vydatné podpory tehdejšího starosty Bači. Kaple byla vysvěcena v roce 1894, ale prvního konání bohoslužeb se věřící dočkali až v roce 1925.


Použitá literatura

Lašská brána Beskyd
Dobové pohlednice
1895 - 1945
Stanislava Kovářová
Aleš Pustějovský

Vydavatelství: MONTANEX, a. s.
Internetová adresa: http://www.montanex.cz/kun.htm

LOKALIZACE


Typ záznamu: Historie (archivní dokument)
AKTUALIZACE: Kateřina Krestová (Městské kulturní středisko) org. 56, 25.06.2008 v 11:15 hodin

Copyright 1994-2021 © Luděk Šorm